Archive

Archive for June, 2014

Mångmiljardnota för Europas klimatförändringar – men Sverige skonas

June 25th, 2014

Den här veckan springer jag runt som en övertänd iller mellan olika föredrag på Euroscience Open Forum i Köpenhamn. Allt från de etiska aspekterna av robotiserad krigsföring till de senaste försöken att påverka socialt beteende med elektriska pulser i hjärnan står på programmet då drygt 4.000 forskare, journalister och nyfikna samlats för konferensen, som kan liknas vid ett slags Roskilde för akademiker.

En av de mer iögonfallande presentationerna var från Europakommissionens forskningskontor, som tittat närmare på vad klimatförändringarna kommer kosta i euro och cent för Europas länder. Spoilervarning: Sverige klarar sig galant. Men Medelhavsländerna är rökta.

Den färska rapporten utgår från att den globala medeltemperaturen stiger med 3,5 grader fram till 2100, något som räknas som ett realistiskt scenario om vi inte vidtar drastiska reduktioner i koldioxidutsläppen framöver. Totalnotan landar på minst 190 miljarder euro om året i dagens penningvärde, motsvarande nära två procent av hela Europas nuvarande BNP. Då är allt från sjukvårdskostnader till kusterosion och minskad jordbruksproduktion inräknad. På minuskontot finns också runt 100 000 fler döda varje år till följd av värmeslag. Det som däremot inte tagits med i beräkningen är bland annat kostnader för migration i klimatförändringarnas spår och kostnaderna för extrema vädersituationer, som väntas bli mer frekventa med en varmare medeltemperatur.

Riktigt intressant blir dock den geografiska uppdelningen. Enligt Europakommissionens rapport kommer hela 70 procent av kostnaden drabba länder i södra Europa, medan norra Europa klarar sig betydligt bättre. En ynka procent av de totala kostnaderna väntas drabba Baltikum, Finland, Danmark och Sverige tillsammans. I gengäld gör vår exportberoende ekonomi sitt till för att jämna ut den faktorn. Inte bara Finlands sak är vår numera, även Spaniens, Italiens och till och med Greklands.

Uncategorized