Archive

Posts Tagged ‘hockeyfrilla’

Religion är som hockeyfrilla

March 30th, 2011

Jag har varit rätt dålig på att blogga den senaste tiden men har nu insett att en del av det jag skriver i statusraderna på Facebook faktiskt är bloggstoff. Det kanske inte måste vara så märkvärdigt för att platsa på bloggen. Som följande vetenskapsnyhet, den intressantaste jag stött på på senare tid. En grupp brittiska forskare har visat grupptryckets viktiga betydelse för att människor blir religiösa. När de religiösa hamnar i minoritet istället för majoritet krymper deras skara snabbt eftersom de sociala fördelarna med att vara religiös försvinner eller till och med förbyts i nackdelar. I några av de undersökta länderna håller religionen på att dö ut på samma sätt som färre och färre talar minoritetsspråk. Eller bär hockeyfrilla.

Sverige är inte med i undersökningen, men om vi varit det skulle jag tippa att vi hamnar i kategorin där religionen är på väg mot utplåning. Själv gick jag ur svenska kyrkan häromåret, något jag egentligen borde gjort för länge sedan. För hur snyggt är det egentligen med hockeyfrilla?

Uncategorized , ,