Archive

Posts Tagged ‘Val’

Skånsk åsiktssegregation

July 3rd, 2014

Inför valet i september har jag roat mig (!) med att tanka ner siffror från Valmyndigheten och SCB för att kunna jämföra andelen utlandsfödda i Skånes kommuner med SD:s resultat i Europaparlamentsvalet. Så här blev grafen jag knåpade ihop:

Få utlandsfödda i SD:s starka fästen
Precis som väntat är andelen utlandsfödda högst i Malmö och lägst i de välbärgade kranskommunerna Vellinge, Lomma och Kävlinge. SD:s röstetal är lägst i och runt storstäderna och högst på landsbygden med Sjöbo i spetsen, inte heller det någon överraskning.

Men det jag tycker är riktigt spännande är att se hur få utlandsfödda det faktiskt bor i de kommuner där SD är som starkast. Bortsett från Perstorp, Bjuv och Åstorp är samtliga kommuner där SD:s valresultat ligger över snittet för Skåne underrepresenterade när det gäller andelen utlandsfödda. I Sjöbo, Örkelljunga och Bromölla är bara nio, tolv respektive fjorton procent av invånarna födda utanför Sverige, en bra bit under medeltalet för Skåne som helhet. Med andra ord: de kommuner som har ovanligt många SD-sympatisörer har ovanligt få utlandsfödda. Man måste ju fråga sig: vad är det egentligen dessa Sverigedemokrater tjuter över?

Korrelation är dock inte samma sak som kausalitet och man kan tänka sig flera förklaringar till resultatet:

  •  Utlandsfödda lär knappast rösta på SD, som lägger all sin energi på att misstänkliggöra just denna grupp. Ju högra andel utlandsfödda en kommun har, desto svårare blir det därför för SD att få ihop en hög andel av rösterna.
  •  Storstäderna tenderar att attrahera utlandsfödda i högre grad än landsbygden. Men storstäderna attraherar också i högre grad människor med hög utbildning, medan SD:s sympatisörer generellt har en lägre utbildningsnivå.
  •  Sjöbo, Bromölla och de andra landsortskommunerna kanske fungerar som rena magneter för SD-sympatisörer, som vill bort från kommuner där de riskerar att bo granne med någon född i ett annat land och flyttar ut på landet för att bosätta sig bland åsiktsfränder. Men kommuner där SD är starka har i regel en stagnerande eller till och med negativ befolkningsutveckling. Någon folkvanding av SD-sympatisörer från exempelvis Malmö och Lund till Bromölla och Sjöbo handlar det med andra ord knappast om.
  • Slutligen den förklaring jag själv tror mest på: att det helt enkelt är svårare skylla allt på utlandsfödda ju närmare man kommer dem. Ju fler personer du stöter på i din vardag som råkar vara födda utomlands desto orimligare framstår SD:s retorik. I Bromölla eller Sjöbo, där du aldrig träffar några tandläkare, mäklare eller frukthandlare med annan bakgrund än du själv är det lättare att bygga upp den hotbild som är Jimmie Åkessons biljett till riksdagen.

Uncategorized , , ,